Nadpilicka Historia Jarosław Pązik

 KOMORÓW

( Od nazwy osobowej Komor, lub od apelatywu komor "komar", z sufiksem -ów )

  

1. Pierwsza pisemna wzmianka o Komorowie z roku 1399, zawarta w księdze ziemskiej łęczyckiej powiatu brzezińskiego z lat 1385-1419. Oryginał w języku łacińskim znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie:[1]

 

"Akta są to w Brzezinach wtorek po drugiej niedzieli Wielkiego Postu (luty, 25.)

Grzegorz Komorowski nie stawił się w terminie przed Pawłem Niebrowskim"

 

[1]Księgi sądowe łęczyckie od 1385 do 1419 roku, powiat brzeziński, A. Pawiński, [w] "Teki Pawińskiego", Warszawa 1847-1852, cz. 2, poz. 2074. 

 

 

© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl